Privacybeleid

En Cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos: la cumplimentación de los datos que se encuentren en el presente formulario y los derivados de procesos informáticos de los registrados es obligatoria para su inclusión en el fichero de usuarios del web de Masa Internacional, S.A.U. del que es responsable. El titular de los datos se hace responsable de la veracidad de los mismos.

La finalidad del mencionado fichero es la gestión de los usuarios de la web para el acceso a los distintos servicios de la misma, así como al envío de artículos y comunicaciones promocionales organizadas por Masa Internacional, S.A.U.

El titular de los datos autoriza expresamente a Masa Internacional, S.A.U. a utilizar su correo electrónico para enviarle información promocional de sus servicios. Este fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos, por carta ante el responsable del fichero: Masa Internacional, S.A.U. en su domicilio social en Avda. Alfredo Nobel, 150 - 03183 Torrevieja (Alicante) España o mediante el envío de un correo electrónico a: [email protected]

Bij MASA zijn we begaan met het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de beste en meest veilige internetervaring zal geven.

Soms hebben we informatie nodig om u de service te kunnen geven die u nodig heeft, en dit privacybeleid legt uit hoe de verzameling en het gebruik van die gegevens gebeurt in deze situaties. Gelieve het document te lezen voor meer informatie over de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie wordt alleen door MASA verzameld voor het leveren van een service die u zelf wenst.

Wij zullen u vragen wanneer we informatie nodig hebben waarmee u persoonlijk kunt geïdentificeerd worden (persoonlijke gegevens) of die ons de mogelijkheid geven contact met u op te nemen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor vijf voorname redenen:

 1. Om de website gemakkelijker in gebruik te maken.
 2. Om u te helpen snel services en informatie te vinden.
 3. Om te helpen u een persoonlijke vertegenwoordiger toe te kennen om u te helpen bij uw handel met MASA.
 4. Om ons te helpen zo relevant mogelijke inhoud voor u aan te maken en te leveren.
 5. Om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten van MASA.

MASA zal uw persoonlijke gegevens alleen zonder kennisgeving vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen als dit nodig is om:

 • De wetsvoorschriften na te leven of volgzaam te zijn met het rechtsproces van de website.
 • De rechten of eigendom van MASA en diens familie van websites te beschermen en verdedigen.
 • Onder dringende omstandigheden te handelen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van MASA websites te beschermen.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

Als u bij uw registratie of op een ander moment persoonlijke gegevens verstrekt zal MASA deze informatie niet delen met derden buiten de MASA groep zonder uw toestemming om enige andere redenen dan de beperkte uitzonderingen hierboven vermeld. Ze zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven vermelde doeleinden.

MASA mag u periodieke e-mails zenden om u op de hoogte te houden van technische onderhoudskwesties m.b.t. een door u aangevraagde dienst of product. U zult zelf kunnen kiezen om zich uit te schrijven van deze mailings door ons een e-mail te sturen naar [email protected].

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U mag te allen tijde contact opnemen met MASA om een modificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, conform de vastgelegde EU-richtlijnen.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

MASA zorgt voor een strikte bescherming van uw persoonlijke gegevens en respecteert uw keuzes voor het gebruik ervan. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of vrijgave, wijziging of vernietiging.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met personen buiten het bedrijf zonder uw toestemming, tenzij onder de bovenvermelde condities. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen in met wachtwoord beveiligde servers met beperkte toegang. Uw informatie mag opgeslagen en verwerkt worden in Spanje of eender welk ander land waar MASA, diens dochtermaatschappijen, filialen of agenten zich bevinden.

Bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen

De MASA website publiceert geen informatie gericht op kinderen.

Hoe we Cookies gebruiken op onze website en welke informatie we verzamelen.

Sessiecookies

 • Om ons toe te laten informatie over te dragen tussen de pagina’s van onze website en te vermijden gegevens steeds opnieuw te moeten invoeren.
 • U toe te laten uw persoonlijke bestand te onderhouden.
 • Om u na registratie toe te laten toegang te verkrijgen tot opgeslagen informatie.

Permanente cookies

 • Om ons te helpen u te herkennen als een unieke bezoeker (slechts een nummer) als u terug op bezoek komt op onze website.
 • Om anonieme, verzamelde statistieken bij te houden die ons toelaten te begrijpen hoe gebruikers onze website gebruiken en om ons te helpen de structuur van onze website te verbeteren. Wij kunnen u hiermee niet persoonlijk identificeren.
 • Om er bij enquêtes voor te zorgen dat u niet te vaak wordt uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen of nadat u dit reeds gedaan heeft.

Gebruik van webbakens

Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten beter gekend als webbakens (soms gekend als transparante gif-afbeeldingen) die ons toelaten gebruikers te tellen die deze pagina's bezocht hebben. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie verzameld zoals een cookienummer, tijd en datum van een bezoek aan een pagina, alsook een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Het is ook mogelijk dat wij webbakens plaatsen van derden. Deze bakens dragen geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te volgen.

Cookies Inschakelen/uitschakelen

U beschikt over de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u ervoor kiest om uw browser geen cookies te laten aanvaarden van de MASA website, dan zult u wel de tekst op het scherm zien, maar echter geen persoonlijk bezoek kunnen doen, noch zult u zich kunnen inschrijven voor de diensten die op de website worden aangeboden.

Contactinformatie

MASA verwelkomt uw commentaar met betrekking tot dit Privacybeleid, neem hiervoor contact met ons via e-mail, telefoon of gewone post.

MASA Internacional, S.A.
Avda. Alfredo Nobel, 150
03183 Torrevieja(Alicante) Spain
Tel: + 34 966 9234 44
Fax: +34 966 9234 45
Email: [email protected]